Skip to main content

Dessutom införs en ny räntesättningsmodell med ett tillägg till basräntan

Enligt CSN:s statistik var räntan på CSN:s studielån 0 procent 2022, men regeringen har sedan dess fastställt att räntan för 2023 skulle vara 0,59 procent, vilket är lågt i lånetider men den högsta studielånsräntan sedan 2016. Under de föregående 10 åren var den högsta räntan 1,3 procent 2013.

Nedan följer hur räntan för CSN-lån förväntas vara 2023:

En årlig basränta på 0,14 procent.
Plus en premie på 0,45 procent.

Avgiften är ny och infördes för att kompensera kreditförluster på studielån, det vill säga pengar som låntagarna inte betalar tillbaka. “I dag återbetalar cirka 95 procent av alla låntagare sina skulder, och de 5 procent som inte återbetalas finansieras i stället med skattepengar”, hävdar CSN på sin webbplats.

Enligt CSN resulterar detta i en ränta på 0,59 procent år 2023.
För en låntagare med en skuld på 166 000 kronor ökar månadskostnaden med 82 kronor, eller 984 kronor, på ett år.
Hur du ansöker om en återbetalningsplan för CSN-lån?

Den nya räntemodellen beror dels på det skiftande ränteläget i hela världen, dels på att frigöra budgetutrymme för tillfällig studiehjälp.

Måste du konsolidera alla dina lån till ett? Det finns nu alternativ till att jämföra dina blancolån via privatlån, där du kan låna 100 000 kr till 500 000 kr.

Enligt CSN bör höjningen vara tolerabel för de allra flesta konsumenter

– Den nuvarande räntan på 0,59 procent bör ha liten effekt. Men med tanke på den rådande samhällssituationen med inflation, höga elpriser och stigande bolåneräntekostnader är det något mer som höjer konsumenternas månadsutgifter, enligt Ann-Britt rtelind, kanslichef på CSN i Göteborg, till SVT.

Om du har svårt att hantera den ökande kostnaden kan du kontakta CSN och begära att få betala ett lägre belopp under en period, eller förlänga återbetalningstiden och få en lägre månadskostnad.

Mer information finns på CSN.se.

Leave a Reply