Skip to main content

Sedan 2014 har Sverige haft låga räntor. Denna period tog slut i september 2022, då Riksbanken höjde styrräntan med en hel procentenhet till 1,75 procent. Räntehöjningen kan få stora konsekvenser för många familjer, som redan har att göra med stigande elräkningar. En sänkning av räntan på privatlån kan därför få stor betydelse på lång sikt.
Räntan på privatlån är en av de räntor som regleras av styrräntan. Individer och familjer kan finna det viktigare än någonsin att förhandla om räntorna på privatlån för att spara så mycket pengar som möjligt.

Personallån har till exempel högre ränta än bolån eftersom de är lån utan säkerhet. När det gäller hypotekslån fungerar bostaden som säkerhet för långivaren och därför kan räntan vara lägre. Det negativa är förstås att bolån kräver bostadsinnehav. Personliga lån är populära av olika skäl, bland annat för att köpa en ny bil eller för att konsolidera nuvarande mindre lån till en lägre ränta.

Privatlånsräntorna bör jämföras för att kunna förhandlas.
Trots de svåra ekonomiska förhållandena finns det några ljuspunkter. Att förhandla om räntan på ett privatlån är mycket möjligt. Du kan förbättra din förhandlingsposition genom att jämföra olika långivare. Genom att inte välja det första bästa valet eller gå direkt till din nuvarande långivare kan du sänka räntan på ett privatlån drastiskt. Det finns flera metoder för att öka din förhandlingsposition.

Många privatpersoner använder sig av låneförmedlare och jämförelsesajter som Lnea.se:s privatlånsjämförelse. Du kan helt enkelt ansöka om lån hos många långivare samtidigt och jämföra erbjudanden. Oskar Sjögren på Lnea råder nu konsumenter att utnyttja möjligheterna till kostnadsbesparingar genom att grundligt undersöka sina lånemöjligheter via jämförelser och ränteförhandlingar.

Det finns många fördelar med att jämföra privatlån.
Fördelen med denna strategi är att den minimerar antalet kreditupplysningar hos UC (tidigare Centralbyrån), vilket leder till ökad kreditvärdighet på lång sikt. Detta ökar dina chanser att bli godkänd för ett privatlån, t.ex. ett ombyggnadslån, ett fordonslån eller ett skuldkonsolideringslån.

I jämförelsen av långivare visas de olika lånevillkoren. Lånebelopp, räntesatser och återbetalningsvillkor är alla inkluderade. Privatlån ligger vanligtvis mellan 5000 och 600 000 kronor och räntan varierar mellan 3 och 20 procent. Räntan på ett privatlån bestäms av den sökandes kreditvärdighet. Högre poäng anses tyda på större återbetalningsförmåga, vilket resulterar i lägre ränta. Därför kan jämförelsetjänster vara fördelaktiga på både kort och lång sikt.

Förhandla om en lägre ränta på ditt bolån.
Du kan därför spara flera tusen euro vid en effektiv omförhandling genom att sänka räntan på dina nuvarande privatlån. Jämförelser är en av de strategier som kan göra det möjligt för konsumenter att omförhandla privatlån med sin nuvarande långivare. Det finns olika metoder som kan hjälpa dig att förhandla om sänkta räntor på privatlån. Man kan till exempel:

Göra ett nytt, billigare lån.
Ansöka om ett lån med lägre ränta hos en annan långivare.
Lägga till en medsökande till lånet, vilket ökar återbetalningssäkerheten och kan därför höja lånebeloppet, återbetalningstiden och räntan.
Slutligen kan du, om du har tillräckliga skäl, förklara ditt ärende. Långivarna vill ofta behålla dig som kund, och om din lön har ökat sedan du tog lånet har du en starkare förhandlingsposition. Här kan till exempel en lånejämförelse vara till nytta. Du kan spara flera tusen pund varje år genom att få en lägre ränta på ditt privatlån.

Exempel:

Ett privatlån på 150 000 kronor med en ränta på 12,5 % och en 5-årig period har en total räntekostnad på 47 655 kronor. Om du kan sänka räntan till 9 % blir din totala räntekostnad 34 315 kr. Du sparar totalt 13 000 kr varje år, eller 2 600 kr.

Då är det dags att omförhandla räntan på ditt privatlån.
Riksbankens beslut att höja huvudräntan hittills motiverades av den ökande inflationen. Eftersom styrräntan påverkar andra marknadsräntor kan dagslåneräntan användas för att uppnå inflationsmålet på 2 procent, vilket anses vara ett tecken på en väl fungerande ekonomi. Inflationen har dock ökat dramatiskt under 2022. Den var 6 % redan i april och ökade till 9 % i augusti. Detta beror på epidemin samt på situationen i Ukraina.

Riksbanken har varnat för att räntorna kommer att stiga mer i år och i framtiden. Räntorna förutspås nå 1,90 procent i slutet av 2022. Den förutspås stiga till 2,53 procent under andra halvåret 2023 för att sedan sjunka något till 2,35 procent 2025. Sammanfattningsvis är det viktigare än någonsin för många svenska familjer att omförhandla räntan på privatlån så mycket som möjligt för att minska bördan av ett svårt ekonomiskt läge.

Besök deras Microsoft profil

https://social.msdn.microsoft.com/Profile/L%C3%A5nem%C3%A4klaren

Leave a Reply