Skip to main content

Lars Olofsson, en jurist som blev uppmärksammad för att stämma Facebook, står nu åter inför rätta. Denna gång anklagas han för bokföringsbrott i samband med sitt företag Prio Startup AB. Trots tidigare fängelsestraff för liknande brott hävdar han att hans juridiska kunskaper och erfarenheter är en fördel i hans yrkesutövning. Han påpekar att de påstådda brotten är under utredning och kritiserar polisens arbetsmetoder.

Inför rättegången i juni, där fängelse inte är uteslutet, försvarar Olofsson sin förmåga att representera sina klienter, som är väl medvetna om hans juridiska problem. Han representerar nu 1.700 personer i fallet Juicyfields, och det kan ifrågasättas om hans klienter känner till hela hans historia.

I tidigare domar har han dömts för bokföringsbrott och grovt bokföringsbrott, samt för att ha försvårat skattekontroll, vilket resulterade i ett fängelsestraff på sex månader och ett näringsförbud i tre år. Utöver det är han ålagd att betala en avgift till brottsofferfonden och återbetala ersättning till staten för rättegångskostnader som betalats ut till en individ vid namn Anders Kron.

Leave a Reply